OM OSS

Rør og Kanalrens AS ble stiftet i desember 1996. og het den gang Moss og Omegn septikrenovasjon AS.
Vi byttet navn til Rør og Kanalrens AS våren 2002. Daglig leder Morten Braaten har ledet firmaet helt siden starten. Han hadde før dette flere års praksis som operatør i samme bransje.
Rør og Kanalrens AS har sin base på Vadbakken 3B på Folkestad i Våler kommune, ca. 15 minutters kjøring fra Moss.
De fleste av våre oppdrag kommer fra de nærliggende kommunene Moss, Vestby, Rygge, Råde og selvsagt Våler.
Vi tar også oppdrag fra resten av Østlandsområdet, med hovedvekt på Østfold, Follo og Oslo.
Rør og Kanalrens AS har et godt utarbeidet HMS-system, og dekker de krav som Internkontroll-forskriften for Helse, Miljø og Sikkerhet krever. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn bedrift.

Vårt materiell

Rør og Kanalrens AS har kun biler som er godkjent etter Euro 5 normen eller nyere når det gjelder forurensing til luft. Nedenfor følger en presentasjon av vår bilpark og noe av vårt utstyr.

Vi er stolte over å ha en bilpark som er godt tilpasset våre kunders behov.

Vår maskinpark består nå av 3 kombibiler, suge/ spylebiler, hvorav den ene kan resirkulere brukt vann, og derved utføre spyling kontinuerlig, meget effektivt og tidsbesparende.

Vår spylebil har kraftig høytrykkspumper og er utstyrt med slager og dyser som kan utføre effektiv rensing der det måtte trenges.

Vi er spesielt stolte av vær nye supersuger, som har en ekstrem sugekapasitet og har sugeslange opp til 200 mm. Se egen fane på vår hjemmeside.

Vår TV-inspeksjonsbil har spesialutstyr til å filme og dokumentere ledninger og rør fra små dimensjoner opp til store kommunale hovedkloakk-ledninger. Rapportering skjer i WinCan og kundene får film på minnepenn, bilder og tilstandsrapport på papir.

Vi har også bærbart Rørinspeksjonsutstyr som kan brukes fleksibelt.

MILJØFYRTÅRN

Rør og Kanalrens AS er sertifisert Miljøfyrtårn. Det betyr at vi aktivt jobber for miljøet og viser samfunnsansvar med stort fokus på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Blant annet har vi sugebil som resirkulerer brukt vann.

Vi er sertifisert miljøfyrtårn som betyr at vi gjennom virksomheten gjør en innsats for miljøet og viser samfunnsansvar.

ADRESSE

Vadbakken 3B 
1592 Våler i Østfold
69 24 09 33
post@kanalrens.no

FØLG OSS