Vi løser deres problemer med rør og avløp

Er rørene tette? Flyter kloakken opp? Hører du klukkelyder i rørene? Da er nok høytrykksspyling nødvendig for å få bukt med problemet. Vi åpner tett avløp med høytrykksspyling, og renser rør og avløp med spesialdyser og høytrykksspyling.

RENS AV VANN/AVLØP

Av og til oppstår det plutselig problemer med tette rør. Det kan dreie seg om tett kloakk, tett WC, tette sluk eller vasker, tette spillvannsledninger eller taknedløp, tett drenering osv.

Ofte skyldes dette generell gjengroing, eller fremmedlegemer i rørsystemet.
Røtter som gror inn i kloakkrørene er også vanlig.

Dette er saker som våre operatører kan løse ved hjelp av høytrykkspyling. I noen tilfeller er skaden av en slik art at bunnledningen må graves opp helt eller delvis. Ved hjelp av vårt peileutstyr kan vi påvise skadestedet, og derved gjøre reparasjonen enklere.

Fremmedlegemer som ved et uhell faller ned i WC-en og deretter setter seg fast i rørsystemet og forårsaker tette rør, forekommer fra tid til annen. Våre operatører har erfaring med slike problemer, og kan i de fleste tilfellene klare å ”fiske”/ fjerne slike fremmedlegemer uten at man må foreta store inngrep.

Ved rengjøring / spyling av lange ledningsstrekk, vil vi anbefale vår Recykler. Dette er en kombinert suge og spylebil som renser og resirkulerer vann, og som derfor kan utføre større jobber fortløpende uten å forlate arbeidsstedet for å fylle vann eller tømme sugetanken. Dette sparer kunden for mye tid.

TINING AV FROSNE RØR

Høytrykkspyling er en effektiv tiningsmetode ved frosne rør.
Med vår nye høytrykkspylebil kan vi også spyle med varmt vann. Det enkleste er imidlertid å hindre at rør fryser.
Dette kan enklest gøres innedørs ved å påse at f.eks. Kjellerteperaturen holder seg over frysepunktet.
Hvis uhellet først er ute: Ta kontakt med oss på vår servicetelefon.

HØYTRYKKsSPYLING/STAKING

Rør og Kanalrens AS er spesialist på høytrykksspyling / staking. Spylebilen vår er utstyrt med det nyeste og beste spyleutstyret på markedet, og mestrer de vanskeligste oppgaver.

Bilen kan spyle med både varmt og kaldt vann, og har for effektivitetens skyld en ekstra stor vanntank. Alle våre slamsugere er også utstyrt med høytrykkspylere. Vi er derfor godt rustet til å dekke de behov våre kunder måtte ha.

I forbindelse med spyling av tette rørledninger vil det ofte værelønnsomt å foreta en rørinspeksjon samtidig. I spesielle tilfeller der det vil være nødvendig å grave opp en del av avløpsledningen for å utbedre feil, kan vi også foreta en trasèpeiling , og påvise det eksakte stedet hvor det må graves. Slike peilinger kan vi også foreta i kjellere o.l.

Vi er sertifisert miljøfyrtårn som betyr at vi gjennom virksomheten gjør en innsats for miljøet og viser samfunnsansvar.

ADRESSE

Vadbakken 3B 
1592 Våler i Østfold
69 24 09 33
post@kanalrens.no

FØLG OSS