VI LØSER DERES PROBLEMER MED RØR OG AVLØP

Kontakt oss

Er rørene tette? Flyter kloakken opp? Hører du klukkelyder i rørene? Da er nok høytrykksspyling nødvendig for å få bukt med problemet. Vi åpner tett avløp med høytrykksspyling, og renser rør og avløp med spesialdyser og høytrykksspyling.

Vi disponerer avansert Rørinspeksjonsutstyr slik at vi kan foreta nøyaktige rørinspeksjoner og finne ut nøyaktig hvor problemet ligger.

RENS AV VANN/AVLØP

Av og til oppstår det plutselig problemer med tette rør. Det kan dreie seg om tett kloakk, tett WC, tette sluk eller vasker, tette spillvannsledninger eller taknedløp, tett drenering osv.

Ofte skyldes dette generell gjengroing, eller fremmedlegemer i rørsystemet.
Røtter som gror inn i kloakkrørene er også vanlig.

Dette er saker som våre operatører kan løse ved hjelp av høytrykkspyling. I noen tilfeller er skaden av en slik art at bunnledningen må graves opp helt eller delvis. Ved hjelp av vårt peileutstyr kan vi påvise skadestedet, og derved gjøre reparasjonen enklere.

Fremmedlegemer som ved et uhell faller ned i WC-en og deretter setter seg fast i rørsystemet og forårsaker tette rør, forekommer fra tid til annen. Våre operatører har erfaring med slike problemer, og kan i de fleste tilfellene klare å ”fiske”/ fjerne slike fremmedlegemer uten at man må foreta store inngrep.

Ved rengjøring / spyling av lange ledningsstrekk, vil vi anbefale vår Recykler. Dette er en kombinert suge og spylebil som renser og resirkulerer vann, og som derfor kan utføre større jobber fortløpende uten å forlate arbeidsstedet for å fylle vann eller tømme sugetanken. Dette sparer kunden for mye tid.

TINING AV FROSNE RØR

Høytrykkspyling er en effektiv tiningsmetode ved frosne rør.
Med vår nye høytrykkspylebil kan vi også spyle med varmt vann. Det enkleste er imidlertid å hindre at rør fryser.
Dette kan enklest gøres innedørs ved å påse at f.eks. Kjellerteperaturen holder seg over frysepunktet.
Hvis uhellet først er ute: Ta kontakt med oss på vår servicetelefon.

HØYTRYKKSSPYLING/STAKING

Rør og Kanalrens AS er spesialist på høytrykksspyling / staking. Spylebilen vår er utstyrt med det nyeste og beste spyleutstyret på markedet, og mestrer de vanskeligste oppgaver.

Bilen kan spyle med både varmt og kaldt vann, og har for effektivitetens skyld en ekstra stor vanntank. Alle våre slamsugere er også utstyrt med høytrykkspylere. Vi er derfor godt rustet til å dekke de behov våre kunder måtte ha.

I forbindelse med spyling av tette rørledninger vil det ofte værelønnsomt å foreta en rørinspeksjon samtidig. I spesielle tilfeller der det vil være nødvendig å grave opp en del av avløpsledningen for å utbedre feil, kan vi også foreta en trasèpeiling , og påvise det eksakte stedet hvor det må graves. Slike peilinger kan vi også foreta i kjellere o.l.

TV-RØRINSPEKSJON

Rør og Kanalrens AS har moderne rørinspeksjonsutstyr, og kan foreta rørinspeksjon av de fleste typer av rør. I rør med små dimensjoner benyttes skyvekameraer med faste kamerahoder. I større dimensjoner kan kameraet plasseres på en selvgående «traktor», og kamerahoder som kan fjernstyres i de fleste retninger, og derved gi god oversikt over forgreninger, defekte skjøter og andre forhold som det kan være greit å få kartlagt.

Ved rørinspeksjon kan vi avdekke kritiske forhold i rørledningene som for eksempel:

  • Tette eller delvis tette rør
  • Defekte rør og brudd på ledningsnettet.
  • Svanker som fungerer som vannlås og hindrer avløpsvann i å renne fritt.
  • Kontroll av fall og kartlegging av motfall
  • Gjengrodde rør p.g.a. røtte, rust eller andre avleiringer

Ved feil i ledningsnettet som krever reparasjon, vil vi kunne tilby trasèspeiling i forbindelse med rørinspeksjon og spyling.

Vi kan med vårt utstyr foreta rørinspeksjon i nær sagt alle typer rør, og i de fleste dimensjoner, helt opp til store kommunale hovedledninger.

TRASEPEILING AV RØR

Ved hjelp av vårt TV-utstyr og tilhørende peileutstyr, kan vi hjelpe deg med å finne ut hvor dine rør går, eller finne ut nettopp hvor det er nødvendig å grave opp / pigge opp et kjellergulv for å reparere et rør.

Vi kan også hjelpe til med å finne eksakt rørtrasè, eller finne skjulte drenskummer og sluk osv.

Har du behov for et trasèsøk, så ta kontakt.