SLAMSUGING OG SEPTIKTØMMING

Kontakt oss

Med våre slamsugere suger vi opp slam og rengjør: septiktanker, sandfang, gatesluk, pumpekummer og tanker. Moderne, oppgradert maskinpark gjør at vi påtar oss oppdrag i alle størrelser.

TØMMING AV SEPTIKTANK

Rør og Kanalrens AS har drevet med tømming av slam og septiktanker siden 1996, og har bred kompetanse på dette feltet.

Med vår moderne bilpark tømmer vi raskt og effektivt din septiktank, og renser om ønskelig også ditt avløp. Hvis det viser seg å være behov for det, kan vi også foreta en rørinspeksjon av ditt avløpssystem.

Rør og Kanalrens A/S påtar seg også oppdrag for kommuner og andre større kunder.

Vi tar gjerne fast avtalte oppdrag etter oppsatt plan, så som tømming av lukkede kummer, sandfang, fettutskillere og beslektede oppdrag.

TØMMING AV SANDFANG

Rør og Kanalrens AS foretar tømming av sandfang og fettutskillere, og kan i visse tilfeller også påta seg suging av løse finmasser fra kjellere og lignende.

Om ønskelig kan det inngås avtaler om regelmessig kontroll / tømming etter en oppsatt plan.

Alle våre sugebiler er utstyrt med høytrykkspyler for effektiv rengjøring. Om nødvendig kan rengjøringsjobben utføres av vår nye høytrykkspylebil, som også kan spyle med varmt vann.