Rørinspeksjon med videokamera

Vi disponerer avansert Rørinspeksjonsutstyr slik at vi kan foreta nøyaktige rørinspeksjoner og finne ut nøyaktig hvor problemet ligger.

TV-RØRINSPEKSJON

Rør og Kanalrens A/S har moderne rørinspeksjonsutstyr, og kan foreta rørinspeksjon av de fleste typer av rør. I rør med små dimensjoner benyttes skyvekameraer med faste kamerahoder. I større dimensjoner kan kameraet plasseres på en selvgående «traktor», og kamerahoder som kan fjernstyres i de fleste retninger, og derved gi god oversikt over forgreninger, defekte skjøter og andre forhold som det kan være greit å få kartlagt.

 

Ved rørinspeksjon kan vi avdekke kritiske forhold i rørledningene som for eksempel:

-Tette eller delvis tette rør

-Defekte rør og brudd på ledningsnettet.

-Svanker som fungerer som vannlås og hindrer avløpsvann i å renne fritt.

-Kontroll av fall og kartlegging av motfall

-Gjengrodde rør p.g.a. røtte, rust eller andre avleiringer

Ved feil i ledningsnettet som krever reparasjon, vil vi kunne tilby trasèspeiling i forbindelse med rørinspeksjon og spyling.

Vi kan med vårt utstyr foreta rørinspeksjon i nær sagt alle typer rør, og i de fleste dimensjoner, helt opp til store kommunale hovedledninger.

TRASEPEILING AV RØR

Ved hjelp av vårt TV-utstyr og tilhørende peileutstyr, kan vi hjelpe deg med å finne ut hvor dine rør går, eller finne ut nettopp hvor det er nødvendig å grave opp / pigge opp et kjellergulv for å reparere et rør.

Vi kan også hjelpe til med å finne eksakt rørtrasè, eller finne skjulte drenskummer og sluk osv.

Har du behov for et trasèsøk, så ta kontakt.

Vi er sertifisert miljøfyrtårn som betyr at vi gjennom virksomheten gjør en innsats for miljøet og viser samfunnsansvar.

ADRESSE

Vadbakken 3B 
1592 Våler i Østfold
69 24 09 33
post@kanalrens.no

FØLG OSS